Posts in tag

IHS Brasil


IHS Brasil

O potencial estimado de captura de carbono da área reflorestada é de 2.286 tCO2.